• w-facebook
  • YouTube Clean

"Lo que mejor hacemos"

Treballem per construir 

LA FORÇA D'UN EQUIP AL SERVEI DEL CLIENT

Amb l’objectiu d’aconseguir la major satisfacció dels nostres clients, la nostra filosofia de treball es basa en la qualitat, seguretat, agilitat, polivalència i respecte al medi ambient.
ferroviari.png

​Excavacions Explanacions

Obra civil

Restauració i construccions

Camins

Esculleres

Reordenament mediambiental

Forestal  Agrícola

Emergències

Treballs 

Ferroviaris

Compromís mediambiental

Conscients de la importància que té el medi
ambient, a Excavacions Duocastella, S.L ens hem imposat la integració d’una política de medi
ambient i sostenibilitat amb l’objectiu de reduir i prevenir l’impacte mediambiental que es pugui causar, assumint els següents compromisos:


‐ Desenvolupament sostenible


‐ Adaptació contínua a la normativa 
aplicable‐ Prevenció de la contaminació i avaluació dels riscos potencials


‐ Millora contínua


‐ Formació, motivació i implicació dels treballadors

Valors

 

La nostra filosofia de treball es basa en:

- qualitat

- seguretat

- agilitat

- polivalència

- respecte al medi ambientAquests són els valors que ens esforcem a transmetre a tots els grups d’interès de l’empresa, des dels treballadors fins als proveïdors, amb l’objectiu d’aconseguir ser una empresa socialment responsable i poder seguir col∙laborant amb el desenvolupament de les regions on actuem.

La serietat i compromís en aquests valors són els signes d’identitat de la nostra empresa.

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean