• w-facebook
  • YouTube Clean

Avís Legal

A tots els clients o interessats a formar part com a clients dels Serveis oferts per EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L.

Un cop rebuda la seva sol·licitud d'informació, i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), li comuniquem que les dades facilitades a través d'aquesta sol·licitud (arribi pel mitjà que arribi), seran incorporades als fitxers de EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, amb l'objecte de formar part en els processos de selecció de Clients per als serveis duts a terme per l'entitat.

Aquestes dades podran ser utilitzades amb l'única finalitat d'informar-lo dels serveis oferts, i / o per tal fer-li participar en els processos de selecció de Clients realitzats per aquesta empresa.

En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades li preguem ens ho comuniqui degudament.

Si no desitgés formar part del nostre fitxer o no estigués d'acord amb algun dels punts assenyalats li preguem ens ho comuniqui per escrit. Altrament entenem que mostra la seva conformitat, atorgant el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

 

L'informem que vostè i en compliment la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un escrit a EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL CASA MARQUET S / N 08263 (SANT MATEU DE BAGES) BARCELONA ref. dades

 

Agrair-li el seu interès per la confiança dipositada en la nostra empresa i aprofitar l'ocasió per saludar-lo.

 

 Signat. la Direcció

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean