• w-facebook
  • YouTube Clean

 

  • Construcció de murs d'escullera en camins, obres d'urbanització en entorns rurals i per a protecció de marges de ribera...
  • Estabilització de talussos per prevenir esllavissades o esfondraments.
  • Col·locació d'aplacats d'escullera en obres fluvials.
  • Subministrament i transport de blocs d'escullera.
  • Restauració de marges de pedra seca.

Esculleres

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean