• w-facebook
  • YouTube Clean

L’equip de maquinària nova i eficient propietat de l’empresa permet executar totes les fases d’una obra, des de la fase inicial fins als acabats. Disposem d’un complert parc de maquinària a disposició del client:

 

·Bulldozers

·Giratòries

·Pales carregadores

·Retro mixtes

·Tractors

·Mini carregadores

·Motoanivelladores

·Compactadors

·Camions dúmper, grua i transport amb camió gòndola

Maquinària

Bulldozers

Giratòries

Pales Carregadores

Motonivelladores

Compactadors

Camions

Tractors

Retro-mixtes

Altres

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean