• w-facebook
  • YouTube Clean

 

  • Pavimentacions i ferms: d'aglomerats asfàltics, d'àrids (grava, tot-ú...), de formigó vist, de panot, de llosa (granítica, calcària, de formigó...), de gespa artificial, de fusta, de slurry.
  • Serveis: d'enllumenat, d'electricitat (BT, MT...), d'aigua, de telecomunicacions (telefonia, fibra òptica...), de gas.
  • Estructures de formigó (murs, forjats...), de serralleria (baranes, tancaments, marquesines...), de fusta, de combinacions amb diversos materials, de caràcter especial elaborades in situ.
  • Sanejaments: en drenatges residuals, en pluvials...,amb tots els materials, seccions i acabats.
  • Canalitzacions i obres hidràuliques: amb tubs (de polietilé, de formigó...), de cunetes, de marcs de formigó.
  • Conservació i manteniment de carreteres: pavimentacions, execució i neteja de cunetes i altres drenatges no superficials, senyalitzacions verticals i horitzontals, proteccions de talussos.

Obra civil

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean