• w-facebook
  • YouTube Clean

Serveis

Qualitat i eficàciaEl nostre secret: professionals especialistes amb competències transversals i maquinària de primera gama.

Apostem pel màxim rendiment, sempre amb la major
qualitat, cosa que es garanteix mitjançant un equip professional, un flota de maquinària propietat de
l’empresa i el compromís de millorar constantment, a través de l’ús de les noves tecnologies i de
l’actualització permanent de mètodes i equips de treball.

 

A Excavacions Duocastella S.L. creiem en el factor humà.

 

Per això, impulsem la participació dels nostres treballadors mitjançant la comunicació i la consulta, i proporcionant‐los una formació adequada als nivells de qualitat exigits.

​Excavacions y explanacions

​Obra pública, obra civil, edificació. També realitzem explanacions per a milores de finques agrícoles

Camins

Obertura de nous camins, eixamplament de camins existents i millores puntuals de traçat. Pavimentació, motoanivelladora i contenció 

Esculleres

Construcció, estabilització de talussos, subministrament de blocs i restauració de marges de pedra seca 

Obra civil

Pavimentacions, ferms, estructures de tot tipus de materials, sanejaments, canalitzacions i obres hidràuliques

Restauració i Construccions

Rehabilitació d'espais públics i privats. Cases, naus, inmobiliari urbà, edificis, esglèsies

Reordenament mediambiental

Restauració ambiental, revegetació de talussos, prevenció hidrològica, hidrosembra i plantacions

ferroviari.png

Treballs Ferroviaris

Reparació i manteniment de vies i estabilització del terreny

Forestal  Agrícola

Aclarides, neteges forestals, desbrossades i estassades

Emergències 24h 

Neu, talussos, inundacions, construcció de dics,... Descongestionem tot tipus d'acessos les 24 hores del dia 

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean